BEDRIJF

Ontwikkelingstraject:

Lescrauwaet BV is in 1990 opgericht als destijds een holdingmaatschappij voor een aantal besloten vennootschappen in de industriële technische sector en is in 1998 een actieve MVO werkmaatschappij geworden voor duurzame innovaties in de tuinbouw, veehouderij, woningsector, gebouwensector en industrie.

Raymond Lescrauwaet heeft als oprichter en eigenaar van Lescrauwaet BV een elektrotechnische c.q. elektromechanische achtergrond en al meer dan 30 jaar ervaring met uiteenlopende innovaties in tuinbouw, veeteelt, bouw en industrie.

Sinds 2002 is hij zich verder gaan verdiepen in het elektromagnetisch spectrum in samenwerking met o.a. em. prof. dr. ir. Michiel Haas (TU Delft) en ing. Jan Meutzner (European Lighting Expert Association) en heeft o.a. in het jaar 2012 de Zwitserse elektromagnetische watertechnologie Aqua-4D i.c.m. aardingsweerstands- en EMV metingen van kassen, stallen, woningen en gebouwen in Nederland en Vlaanderen geïntroduceerd.

Tijdens de vele gesprekken met kwekers, teeltadviseurs en wetenschappers werd het grote belang van exact afgestemde verlichting per soort gewas c.q. plantensoort naast de andere teeltaspecten steeds benadrukt. Ook waren er meerdere verbeteringsverzoeken van o.a. veehouders, sporthal beheerders en gebouweigenaren inzake lichtsterkte, lichtkleur, contrast en luminantie.

Er is op basis van de verzamelde informatie een ontwikkelplan geschreven en daarna contact gezocht met diverse relevante instituten, bedrijven en fabrikanten. In de eigen ontwikkelingsruimte zijn er op kleine schaal meerdere testen gedaan met een verrassend positief resultaat waarna er een pilot productieruimte is gebouwd voor verdere ontwikkeling.

Daarna zijn er pilotprojecten gestart in enige kassen, kantoren en sporthallen. De verschillen in lichtsterkte en kleurtemperatuur tussen gecoate en standaard reflectoren bleek tijdens de indicatieve lichtmetingen ter plaatse veelal overtuigend voor de betreffende pilotklanten.

Ook zijn er na 1, 10, 100 en 1000 branduren diverse krastests gedaan om de slijtvastheid van de coatings in uiteenlopende toepassingen te testen. Tevens zijn er reinigingsproeven gedaan voor hetzelfde doel.

Hierna is besloten om Reflecoat® coatings via een merkenbureau te deponeren c.q. te beschermen en stapsgewijs in de diverse sectoren te gaan introduceren waarbij zoveel mogelijk zal worden samengewerkt met bestaande marktpartijen in de betreffende sectoren zoals tuinbouw, veeteelt, woningensector, gebouwensector, industrie en openbare ruimte.

Reflecoat-Lescrauwaet BV

Graaf Florislaan 40 - NL-1217KM - Hilversum

+31-(0)35-8872683 - info@reflecoat.com - The Netherlands

Alle transacties zijn conform onze algemene leveringsvoorwaarden en privacy reglement.