HALLEN

Bedrijfshallen:

Verlichting in een bedrijfshal kan een groot deel uitmaken van de maandelijkse energierekening. Het is daarom belangrijk dat de verlichting zo efficiënt en energiezuinig mogelijk is. De bedrijfsverlichting kan het energieverbruik aanzienlijk verlagen en ook productieverlies c.q. downtime reduceren door een verbeterde levensduur. Daarbij zorgt goede verlichting ervoor dat mensen productiever werken en creëert het een veilige werkomgeving. Slechte verlichting kan leiden tot o.a. een lagere productiviteit, klachten over vermoeidheid en onveilige situaties.

Sporthallen:

Bij een sporthal is het beoogde gebruik een belangrijk uitgangspunt. Verblinding en schaduw hangen nauw samen met het type armatuur, de gebruikte lichtsterkte, de hoogte en de verblindingswaarde van het armatuur. Een tennishal vraagt om een andere benadering dan een schaatshal of een hal waar aan zaalvoetbal wordt gedaan. Bij het maken van het lichtplan dient daar rekening mee te worden gehouden.

Gymzalen:

In gymzalen zijn vaak nog verouderde Tl-verlichtingen aan te treffen. Deze installaties zijn vaak duur in onderhoud, de verlichting is niet optimaal en levert hoge energierekeningen op. Met ledverlichting is de intensiteit en uniformiteit van de verlichting goed af te stemmen op het gebruik. Andere voordelen zijn een lage mate van verblinding en een goede weergave van kleuren.

Fitnessruimtes:

Elke fitnessruimte heeft functioneel en motiverend licht nodig. Sporters dienen de fitness-apparaten goed te kunnen zien om deze veilig te gebruiken en de juiste lichtkeuze zal een fijne sfeer veroorzaken als een goede motivator om nog even langer te blijven en om een volgende keer terug te komen.

Reflecoat-Lescrauwaet BV

Graaf Florislaan 40 - NL-1217KM - Hilversum

+31-(0)35-8872683 - info@reflecoat.com - The Netherlands

Alle transacties zijn conform onze algemene leveringsvoorwaarden en privacy reglement.